collected from around the world

Nezařazené

Spain Alicante route 8 km N of Albaterra env. 300 m a.s.l. 20. 10. 2010 leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig. wingspan 11 mm

Spain Alicante route 8 km N of Albaterra env. 300 m a.s.l. 20. 10. 2010 leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig. GP 29162 IgR

Norway EIS 51 SFI Luster Solvorn 32VMNO578397821 18-24.6 2016 leg. & det. Kai Bergren/Liv Byrkjeland GP 31493 IgR

Spain Durense Rubitas dol Mistos 15. 6. 2015 leg. & coll. A. Laštuvka det. Richter Ig. wingspan 12 mm

Spain Durense Rubitas dol Mistos 15. 6. 2015 leg. & coll. A. Laštuvka det. Richter Ig. GP 24085 IgR

Bulgaria, Petrič, Malak Kozhuch, 31. 5. 2011, leg. & coll. Srnka, GP 19478 IgR

Bulgaria, Petrič, Malak Kozhuch, 31. 5. 2011, leg. & coll. Srnka, GP 19478 IgR

Bulgaria, Petrič, Malak Kozhuch, 31. 5. 2011, leg. & coll. Srnka, GP 19479 IgR

Bulgaria, Petrič, Malak Kozhuch, 31. 5. 2011, leg. & coll. Srnka, GP 19479 IgR

Alpes maritimes, Saorge env., Vall de Cayros, 16.-19. 5. 2004, leg. & coll. Šumpich, wingspan 16 mm

Alpes maritimes, Saorge env., Vall de Cayros, 16.-19. 5. 2004, leg. & coll. Šumpich, wingspan 16 mm

Alpes maritimes, Saorge env., Vall de Cayros, 16.-19. 5. 2004, leg.& coll. Šumpich, GP 22613 IgR

Alpes maritimes, Saorge env., Vall de Cayros, 16.-19. 5. 2004, leg.& coll. Šumpich, GP 22613 IgR