collected from around the world

Norway EIS 51 SFI Luster Solvorn 32VMNO578397821 18-24.6 2016 leg. & det. Kai Bergren/Liv Byrkjeland GP 31493 IgR

Spain Durense Rubitas dol Mistos 15. 6. 2015 leg. & coll. A. Laštuvka det. Richter Ig. wingspan 12 mm

Spain Durense Rubitas dol Mistos 15. 6. 2015 leg. & coll. A. Laštuvka det. Richter Ig. GP 24085 IgR