Home

On this web site there are photo images of undetermined butterflies from the family of Coleophoridae. Registered visitor can add their comments, help with determination or place their picture, which they want to identify.

A photo gallery of species will be created from defined pictures, where, among photographs of copulation organs, there will be pictures of imagos, stages of development, host plants, biotops, possibly localities of appearance.

After getting a permission of the administrator, any persons interested in using of the placed data can use this data at publishing the results of their studies.

Telephone link to the administrator : +421905328056

E-mail : ignac.richter@gmail.com

Na tejto stránke sú zobrazované fotografie nedeterminovaných motýľov z čeľade Coleophoridae. Zaregistrovaní návštevníci môžu pridať svoj komentár, prispieť k determinácií, alebo umiestniť svoj obrázok, ktorý chcú identifikovať.

Z určených druhov bude vytvorená fotogaléria druhov, kde okrem fotografií kopulačných orgánov budú aj obrázky imág, vývojových štádií, živných rastlín, biotopov, prípadne lokalít výskytu.

Záujemcovia o použitie umiestnených údajov po získaní súhlasu administrátora môžu tieto údaje použiť pri publikovaní výsledkov svojich štúdií.

Telefonický kontakt na administrátora :

+421905328056

E-mail: ignac.richter@gmail.com

Reklama