collected from around the world
Gara Orešec, 30. 7. 2011, Lgt. Ľ. Srnka

Bulgaria, Gara Orešec, 30. 7. 2011, leg. Srnka, GP 18273 IgR, det. Kosorín

Italy, Gavardo (Brescia), 9. 7. 1992, leg. & coll. A. Laštuvka, det. G. Baldizzone,

Italy, Gavardo (Brescia), 9. 7. 1992, leg. & coll. A. Laštuvka, det. G. Baldizzone,

Italy, Gavardo (Brescia), 9. 7. 1992, leg. & coll. A. Laštuvka, det. G. Baldizzone, GP 22050 IgR

Italy, Gavardo (Brescia), 9. 7. 1992, leg. & coll. A. Laštuvka, det. G. Baldizzone, GP 22050 IgR

Greece, Smolikas, Fourka, 7 km E, 1540 m, 9. 7. 2005, leg. & coll. Skyva, det. Richter Ig., GP 26587 IgR

Greece, Smolikas, Fourka, 7 km E, 1540 m, 9. 7. 2005, leg. & coll. Skyva, det. Richter Ig., GP 26587 IgR

Spain, Costa Brava, Platja d´Aro, 600 m, 24. - 29. 7. 2002, leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig., wingspan 12 mm

Spain, Costa Brava, Platja d´Aro, 600 m, 24. – 29. 7. 2002, leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig., wingspan 12 mm

Spain, Costa Brava, Platja d´Aro, 600 m, 24. - 29. 7. 2002, leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig., GP 23602 IgR

Spain, Costa Brava, Platja d´Aro, 600 m, 24. – 29. 7. 2002, leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig., GP 23602 IgR

Slovakia, Černochov, 15. 6. 2013, ex Dorycnium, leg., cult., det. & coll. Richter Ig.

Slovakia, Černochov, 15. 6. 2013, ex Dorycnium, leg., cult., det. & coll. Richter Ig.

Slovakia, Černochov, 15. 6. 2013, ex Dorycnium,  leg., cult., det. & coll.  Richter Ig.

Slovakia, Černochov, 15. 6. 2013, ex Dorycnium, leg., cult., det. & coll. Richter Ig.

Macedonia, Raec, 21. 5. 2013, leg. & coll. Richter Ig., GP 20625 IgR

Macedonia, Raec, 21. 5. 2013, leg. & coll. Richter Ig., GP 20625 IgR

Macedonia, Raec, 21. 5. 2013, leg. & coll. Richter Ih, wingspan

Macedonia, Raec, 21. 5. 2013, leg. & coll. Richter Ig, wingspan 16 mm

Slovakia, Černochov, október 2013

Slovakia, Černochov, október 2012

Slovakia, Černochoiv, 15. 6. 2013, ex larvae, Dorycnium sp., lgt. Ignác Richter

Slovakia, Černochov, 15. 6. 2013, ex larvae, Dorycnium sp., leg. and cult.   Richter Ig.

wingspan 14 mm

Bulgaria, Gara Orešec, 30. 7. 2011, leg. Srnka,              wingspan 14 mm