collected from around the world
Slovakia, Šípkov, 11. 8. 2004, lgt. Ignác Richter, GP 8597 IgR

Slovakia, Šípkov, 11. 8. 2004, leg. Ignác Richter, GP 8597 IgR

Ukraina, Krim august 2013, leg. Richter Iv, GP 20453 IgR

Ukraina, Krim, august 2013, leg. Richter Iv, GP 20453 IgR

Ukraina, Crim august 2013, leg. Richter Iv., wingspan 23 mm

Ukraina, Crim, august 2013, leg. Richter Iv., wingspan 23 mm

Slovakia, Malé Kršteňany, máj 2013, Helianthemum sp.

Slovakia, Malé Kršteňany, máj 2013, Helianthemum sp.

Croatia, Pečani, 9. 9. 2010, lgt. Ignác Richter, GP 15843 IgR

Croatia, Pečani, 9. 9. 2010, leg. Ignác Richter, GP 15843 IgR

wingspan 21 mm

Slovakia, Malé Kršteňany, Veľký vrch, 10. 8. 2012, leg. Richter Ig., wingspan 21 mm