collected from around the world
Croatia, Drvenik, 7. 9. 2008, lgt. Ignác Richter, G. p. 14217, det. Z. Tokár

Croatia, Drvenik, 7. 9. 2008, leg.  Richter Ig., GP 14217 IgR, det. Tokár

France, Alpes maritimes, Val de Cayro, 18. 9. 2005, leg. & coll. Šumpich, wingspan 11 mm

France, Alpes maritimes, Val de Cayro, 18. 9. 2005, leg. & coll. Šumpich, det. Nel, wingspan 11 mm

France, Alpes maritimes, Val de Cayro, 18. 9. 2005, leg. & coll. Šumpich, GP 22600 IgR

France, Alpes maritimes, Val de Cayro, 18. 9. 2005, leg. & coll. Šumpich, det. Nel,  GP 22600 IgR

Croatia, Krk, Punat, 9. - 15. 9. 2000, leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig., wingspan 10 mm

Croatia, Krk, Punat, 9. – 15. 9. 2000, leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig., wingspan 10 mm

Croatia, Krk, Punat, 9. - 15. 9. 2000, leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig., GP 22389 IgR

Croatia, Krk, Punat, 9. – 15. 9. 2000, leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig., GP 22389 IgR

Croatia, South Velebit, Gračac, 2. 9. 2013, leg. Richter Ig., GP 20553 IgR

Croatia, South Velebit, Gračac, 2. 9. 2013, leg. Richter Ig., GP 20553 IgR

Croatia, South Velebit, 26. 8. 2011, lgt. Ignác Richter, G. p. 17347

Croatia, South Velebit, 26. 8. 2011, leg. Richter Ig., GP 17347 IgR

wingspan 9 mm

Croatia, Drvenik, 7. 9. 2008, leg. Richter Ig.,                wingspan 9 mm