collected from around the world
wingspan 15 mm

wingspan 15 mm

Coleophora adspersella

Coleophora adspersella (2)

Slovakia, Tvrdošovce, 22. 6. 2013, ex Atriplex, wingspan 15 mm

Slovakia, Tvrdošovce, 22. 6. 2013, ex Atriplex, leg. and cult. Richter Ig., wingspan 15 mm

Slovakia, Tvrdošovce, 12. 8. 2011, lgt. Ignác Richter, G. p. 16998

Slovakia, Tvrdošovce, 12. 8. 2011, leg. Ignác Richter, GP 16998 IgR

Slovakia, Tvrdošovce, 17. 8. 2012, lgt. Ignác Richter, G. p. 19190

Slovakia, Tvrdošovce, 17. 8. 2012, leg. Ignác Richter, GP 19190 IgR

Streda nad Bodrogom, Tarbúcka, október 2012

Slovakia, Streda nad Bodrogom – Tarbucka, Atriplex sp., október 2012