collected from around the world
Slovakia, Hubovo 26. 6. 2009, lgt. Ignác Richter, wingspan 13 mm

Slovakia, Hubovo, 26. 6. 2009, leg. Richter Ig.,            wingspan 13 mm

Spain, León, La Mata de Curueňo, 20. 6. 2014, leg. & coll. Laštuvka A., det. Richter Ig., wingspan 16 mm

Spain, León, La Mata de Curueňo, 20. 6. 2014, leg. & coll. Laštuvka A., det. Richter Ig., wingspan 16 mm

Spain, León, La Mata de Curueňo, 20. 6. 2014, leg. & coll. Laštuvka A.,. det. Richter Ig., GP 22192 IgR

Spain, León, La Mata de Curueňo, 20. 6. 2014, leg. & coll. Laštuvka A.,. det. Richter Ig., GP 22192 IgR

Slovakia, Hubovo, 26. 6. 2009, lgt. Ignác Richter, GP 14582 IgR

Slovakia, Hubovo, 26. 6. 2009, leg. Richter Ig., GP 14582 IgR

Slovakia, Hubovo, 26. 6. 2009, lgt. Ignác Richter, GP18394 IgR

Slovakia, Hubovo, 26. 6. 2009, leg. Richter Ig., GP18394 IgR

Herzegovina Sokolac, 19. 6. 2012, lgt. Ignác Richter, G. p. 18606

Herzegovina, Sokolac, 19. 6. 2012, leg. Richter Ig., GP 18606 IgR

G. p. 18597, Montenegro, Pivska Planina Pešče, 21. 6. 2012, lgt. Ignác Richter

Montenegro, Pivska Planina, Pešče, 21. 6. 2012,           leg. Richter Ig., GP 18597 IgR