collected from around the world
Örkény, 31. 5. 2008

Hungary, Örkény, 31. 5. 2008, leg. Richter Iv., GP 13673 IgR, det. Tabell

Graecia, Arkádia, Pigedákia, 22. 6. 1998, leg. & coll. Laštuvka, det. Richter Ig., GP 22041 IgR

Graecia, Arkádia, Pigedákia, 22. 6. 1998, leg. & coll. Laštuvka, det. Richter Ig., GP 22041 IgR

Graecia, wingspan mm

Graecia, Arkádia, Pigedákia, 22. 6. 1998, leg. & coll. Laštuvka A., det. Richter Ig.,  wingspan 9 mm

Slovakia, Dolné Vestenice, 21. 6. 2006, leg., det. & coll. Richter Ig., GP 10929 IgR

Slovakia, Dolné Vestenice, 21. 6. 2006, leg., det. & coll. Richter Ig., GP 10929 IgR

Slovakia, Malé Kršteňany, Veľký vrch, 5. 6. 2000, leg. & coll. Richter Ig., det. Tokár, GP 3888 IgR

Slovakia, Malé Kršteňany, Veľký vrch, 5. 6. 2000, leg. & coll. Richter Ig., det. Tokár, GP 3888 IgR

Slovakia, Sírnik, 5. 6. 2003, leg., det. & coll. Richter Ig., GP 7522 IgR

Slovakia, Sírnik, 5. 6. 2003, leg., det. & coll. Richter Ig., GP 7522 IgR

wingspan 9 mm

Hungary, Örkény, 31. 5. 2008, leg. Richter Iv.,             wingspan 9 mm